headerphoto
Start

luty 2018

Po wielu latach powróciłem do Polski

Po wielu latach powróciłem do Polski Moja miłość do Polski nigdy nie wygasła. Pomimo kilkunastoletniej rozłąki z moim krajem ojczystym wciąż byłem bardzo mocno związany z nim. W związku z pojawieniem się bardzo atrakcyjnej oferty pracy w Australii byłem poniekąd zmuszony opuścić nasz kraj w celu podniesienia swoich standardów życia oraz znalezienia miejsca na ziemi, gdzie będę w stanie się spełniać zawodowo w stu procentach. Australia była na tamten czas jedynym